top of page

Personvernerklæring
Økonomisjekken AS

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Økonomisjekken AS
(org.nr. 928 237 605), nettadresse økonomisjekken.no, behandler din personlige informasjon.

 

Vi ber deg ettertrykkelig om å nøye lese denne personvernerklæringen og våre vilkår da du ved besøk på og bruk av innholdet på våre nettsider, samt ved kjøp av tjenester og produkter samtykker i de betingelsene som beskrives i disse.

Sist revidert og gjeldende fra 08.09.2023.

1. Behandlingsansvarlig

Marte Bolsø Jøleid er behandlingsansvarlig for foretakets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer de opplysningene du velger å gi på nettsiden, i e-post (inkludert nyhetsbrev) og i personlig kommunikasjon (inkludert på sosiale medier) med Økonomisjekken AS.

I tillegg lagrer vi kjøps- og betalingsinformasjon ved kjøp av tjenester og produkter, samt trafikk og aktivitet på nettside, nyhetsbrev og i sosiale medier ved hjelp av innebygde analysemetoder.

All betaling skjer via faktura.

Fra 10. juli 2023 ble et nytt rammeverk kalt EU-US Data Privacy Framework lansert og umiddelbart iverksatt slik at alle bedrifter som står på lista er trygge å sende data til. Basert på EU’s adekvansbeslutning er det også nå juridisk gyldig å sende data til amerikanske bedrifter basert på SCC. Økonomisjekken AS overfører all data i henhold til lovens rammer og regler. Se liste over hvilke programmer/systemer i bruk under punkt 7 for mer info om overføringen skjer i henholdt til EU-US DPF eller SCC + adekvansbeslutning. 

3. Mindreåriges personopplysninger

Økonomisjekken AS behandler ikke vitende opplysninger til personer under 18 år.

Dersom vi gjøres oppmerksom på at slik behandling har foregått, vil vi øyeblikkelig slette den mindreåriges data fra alle våre systemer.

4. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din bestilling via e-post, eventuelt også telefon, SMS, direktemeldinger via sosiale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn, samt for din påmelding/deltagelse i våre tilbud.

Personopplysninger som ConvertKit, vår leverandør av e-post/nyhetsbrev, gir oss tilgang på, samt direkte tilbakemeldinger fra registrerte på nyhetsbrevene benyttes for å dokumentere samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, samt måle kvalitet, engasjement og interesse så vi kan forbedre vårt innhold i tråd med hva flertallet av våre abonnenter viser størst interesse for.

Dersom du bruker Apple Mail, kan du velge å aktivisere Apple Mail Privacy Protection.
I
nformasjon om hvordan du aktiverer denne funksjonen finner du her: 
https://support.apple.com/no-no/guide/iphone/iphf084865c7/ios

Våre sider på sosiale medier som Instagram, Facebook og LinkedIn har også innebygde analyseverktøy for å lage anonymiserte rapporter om hvordan de ulike postene/videoene gjør det, slik at vi kan lage mer innhold i tråd med hva følgerne viser størst interesse for.

Foretaket har valgt å ikke bruke av Google Analytics for å se hvilke lenker som er blitt klikket på i ConvertKit, da innebygde analyser står for den innsikten. Denne funksjonen, med flere, som f.eks. klikkede lenker, dato og tid for registrering, samt antall mottatte e-poster, kan ikke deaktiveres fra vår side, så om du ikke ønsker å være med i slik analyse må du ikke abonnere på vårt nyhetsbrev eller benytte våre sider på sosiale medier.

Google Analytics brukes heller ikke på denne nettsiden.

Opplysninger delt i Teams/GoogleMeet/Zoom møter enten individuelt eller som del av gruppe behandles for å gi deg som kunde den oppfølgingen du etterspør, og eventuelle notater og beregninger behandles som utdypet i kontrakt.

5. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, e-postadresse, telefonnummer og eventuelt adresse, benyttes for å oppfylle bestillings – og kjøpsavtaler mellom deg og oss. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6.1b Avtale.

Der du har samtykket vil også opplysningene benyttes til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS, samt direktemeldinger via sosiale medier. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6.1.a Samtykke.

Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Kjøpshistorikk og innsikt i adferd i våre poster på sosiale medier benyttes til å gi anbefalinger og promotere våre produkter og tjenester spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse for å utvikle vårt innhold og våre tjenester i henhold til preferansene og interessene til våre besøkende, abonnenter og kunder. Dette er etter personvernforordningens Art.6.1.f Berettiget interesse.

Ditt adferdsmønster på våre landingssider og direkte tilbakemeldinger i våre nyhetsbrev benyttes til å analysere kvalitet (analyse av hvor mange som besøker vår landingsside, hvor mange som bestiller freebie eller melder seg på nyhetsbrevet vårt, hvor mange e-poster som har kommet vel frem til din e-postadresse, klikkede lenker og eventuelle tilbakemeldinger direkte fra deg når du svarer på nyhetsbrevene), slik at vi kan forbedre og tilpasse vårt innhold i henhold til besøkendes og abonnenters interesser. Grunnlaget for denne behandlingen er også vår legitime interesse etter Art 6.1.f. Berettiget interesse.

Økonomisjekken AS behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger ved påmelding til nyhetsbrev etc, ei heller når du besøker nettsiden vår.

Vi benytter dobbel opt-in (en e-post der du bekrefter at du vil ha freebie og ukentlige økonomi-tips på tilsendt pr e-post, dette for å kunne dokumentere ditt samtykke i henhold til Art. 6.1.c Juridisk forpliktelse i personvernloven.

Ved 1:1 veiledning over Teams/GoogleMeet/Zoom er det naturlig at samtalene kan inkludere informasjon om særlig sensitive opplysninger. Denne informasjonen snakkes om etter både Art 6.1.a Samtykke og Art. 9.2.a Uttrykkelig samtykke. Av hensyn til personvern gjøres IKKE automatisk opptak av en-til-en timene. Kunden kan be om at opptak gjøres forutsatt at ingen av vilkårene våre blir brutt. Begge parter er også underlagt streng taushetsplikt som beskrevet i vilkårene.

 

Alle opplysninger samlet under fremstilling av økonomiske planer og mål, beregninger mm i veiledningen lagres Økonomsjekken AS’ systemer i 18 måneder etter siste kontakt. Dette for å kunne dokumentere hva som er gjort av arbeid for kunden dersom det skulle forekomme spørsmål rundt dette, og i tråd med Art 6.1.f Legitim interesse for å dokumentere gjennomført arbeid. Deretter anonymiseres alle dokumenter før videre lagring for markedsanalyse.

Opplysninger innhentet ved kjøp som lagres i våre betalings- og regnskapssystemer innhentes for å føre regnskap og etterleve bokføringsloven.

6. Innhenting av personopplysninger (inkludert cookies)

Vi lagrer de personopplysningene du velger å avgi på våre nettsider.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre landingssider (der du legger igjen e-post og eventuelt navn) og i våre nyhetsbrev for å få innsikt i hvor mange som besøker landingssiden, hvor mange melder seg på nyhetsbrev og om nyhetsbrev som kommer frem og åpnes og klikk på lenker, slik at vi kan forsøke å forbedre kvaliteten på dette.

Våre sider på Instagram, Facebook og LinkedIn har innebygde anonymiserte analyseverktøy som vi bruker til å se hvilket innhold som gjør det best så vi kan lage mer innhold i tråd med våre følgeres interesser.

Hva gjelder automatiske avgjørelser, benytter ikke Økonomisjekken AS seg av noe som anses som slike avgjørelser.

Vi gjør oppmerksom på at denne personvernerklæringen kun gjelder for Økonomisjekken AS’ egne nettsider.

Nettlesere, søkemotorer og sosiale medier du benytter deg av har egne personvernerklæringer. For at du skal ha størst mulig kontroll over hvilken informasjon du deler med disse, anbefaler vi at du leser personvernerklæringene deres separat og setter deg inn i hvordan du kan velge hvilke data du deler.

7. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Den 10. juli 2023 ble et nytt rammeverk mellom USA og EU lansert, kalt EU-US Data Privacy Framework (forkortet DPF), og gjort gyldig med øyeblikkelig virkning. 

Økonomisjekken AS gjør alle sine dataoverføringer i tråd med loven, og vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre uten ditt samtykke, med mindre vi er rettslig forpliktet til eller har en dokumentert legitim interesse for det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:

ConvertKit driftes fra USA og er sertifisert i det nye rammeverket.

Nettmøteleverandørene Teams og Google Meet driftes begge fra USA og begge er sertifisert i det nye rammeverket.

Nettmøteleverandøren Zoom driftes fra USA i tråd med standardkontraktene til EU og adekvansbeslutning.

Vi benytter også sosiale medier som Instagram, Facebook og LinkedIn som gir oss anonymisert innsikt i aldersgrupper, lokasjon, hvilke poster som gjør det best og liknende. Ved kommunikasjon via direktemeldinger på sosiale medier, lagres brukernavn og innhold i meldingen. Vi er ikke ansvarlig for hva slags informasjon disse sosiale mediene innhenter om deg ellers.

Vi benytter også produkter fra Microsoft og Google til å skape og lagre ulike arbeidshefter etc. Dersom du åpner/laster ned dokumenter gjennom disse på din telefon/pc/nettbrett oppfordres du til å lese deres personvernerklæringer og bruksbetingelser separat for at du skal ha størst mulig kontroll over hvilke data du deler med hvem.

Våre samarbeidspartnere kan innhente andre typer personopplysninger som vi selv ikke gjør og ikke har innsyn i, derfor anbefaler vi at du leser deres personvernerklæringer også:

Google (Gmail, Google drive, Google meet)

 

Microsoft (Teams, Word, Excel, Powerpoint)

 

ConvertKit (Nyhetsbrev, Landingssider)

 

WIX (Nettsider)

 

Fiken (Faktura og regnskap)

 

Sparebank1 (Bank)

 

Meta (Facebook og Instagram)

 

LinkedIn

 

Zoom (Nettmøte)

 

8. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din bestilling / ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år fra siste kontakt mellom deg og oss, eller på din forespørsel så sant ikke det bryter med juridiske forpliktelser eller dokumenterte berettigede interesser.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i minst 5 år i henhold til lovens krav.

Opplysninger innhentet via ConvertKit slettes senest 60 dager etter du melder deg av nyhetsbrevet vårt eller ved din forespørsel.

En-til-en coaching via Teams/GoogleMeet/Zoom blir ikke lagret av Økonomisjekken AS. Du som kunde kan be om at opptak gjøres, forutsatt at ingen av at ingen av vilkårene våre blir brutt.

 

9. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Det gjøres oppmerksom på at du har rett til:

  • Innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.

  • Flytting av egne personopplysninger til andre foretak.

  • Retting av feil i opplysningene vi har om deg.

  • Å protestere på hvordan vi behandler dine opplysninger.

  • Begrensning i vår behandling av dine opplysninger.

  • Sletting av opplysninger eller be om å bli glemt.

  • Å få informasjon.


Dersom du mener vi har feilbehandlet din informasjon, eller ønsker å benytte deg av rettighetene dine, vil vi be deg om å ta kontakt på e-post post@okonomisjekken.no og merke e-posten «Personvern», så hjelper vi deg.

 

Dersom du ønsker det, kan du klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

10. Personvernombud

Marte Bolsø Jøleid er ansvarlig for at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt av Økonomisjekken AS.

11. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering og databehandleravtaler med alle våre samarbeidspartnere.

12. Kontaktinformasjon

Henvendelser med spørsmål om hvordan vi behandler dine data eller ønske om å utøve dine rettigheter kan sendes på e-post til post@okonomisjekken.no 

Vennligst merk e-posten med emne «Personvern».

bottom of page